Hispanic Apostolate

Name Position Email Phone
Deacon Roberto Polanco Director-Hispanic Ministry rpolanco@drvc.org 516-678-5800 ext. 606
Maria Theresa Gutierrez Ministry Assistant tgutierrez@drvc.org 516-678-5800 ext. 560
X